Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Thông Tin Tuyển Dụng

Giao dịch viên - Hải Phòng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 04/08/2024
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Ngân hàng

Địa điểm

Hải Phòng