Giới thiệu về công ty

Iconic Co.,Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

[JHC0032859] SALES (PROJECTS SALES)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 1.200 USD
Hết hạn nộp 28/04/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh