Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WOODWORTH WOODEN (VIỆT NAM)

Thông Tin Tuyển Dụng

Merchandiser (Nữ)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 1.000 USD
Hết hạn nộp 23/06/2024
Ngành nghề Đồ gỗ , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm Trên 1 Năm