Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH POMPOUS SONTHANHPHAT VIETNAM

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Phát triển chiến lược (Business Development Officer)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 22/04/2024
Ngành nghề Tài chính / Đầu tư , Xuất nhập khẩu