Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Thông Tin Tuyển Dụng

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 22/04/2024
Ngành nghề Tư vấn , Giáo dục / Đào tạo , Ngành khác
Kinh nghiệm Trên 3 Năm