Giới thiệu về công ty

Fuji CAC Joint Stock Company

Thông Tin Tuyển Dụng

Purchasing Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 24/05/2024
Ngành nghề Thu mua / Vật tư , Xuất nhập khẩu