Giới thiệu về công ty

Goldbell Equipment Co., Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Admin (Hà Nội)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 12/08/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dịch vụ khách hàng , Hành chính / Thư ký