Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hồ Chí MinhHà Nội

Maps
 • Lương

  Trên 30 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  5 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  07/06/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

The Sales Manager will help build the strategy, sales teams and processes to achieve revenue targets for all sales teams. In this role, you will provide strategic vision and tactical direction while leading and overseeing all aspects of employees and represent the organization in promoting and selling recruitment services.

KEY TASKS AND RESPONSIBILITIES:

 • Xây dựng kế hoạch & chiến lược bán hàng bao gồm: hạn ngạch bán hàng, kết quả dự báo doanh số để đạt được mục tiêu kinh doanh;
 • Dẫn dắt và phát triển đội ngũ bán hàng để đạt được mục tiêu bán hàng và nâng cao năng suất bán hàng;
 • Giám sát & cải tiến quy trình bán hàng và thử nghiệm mới để cải thiện việc thực hiện;
 • Lập kế hoạch và giám sát các chính sách/cơ cấu khuyến khích, quy trình làm việc và hướng dẫn của nhóm bán hàng nội bộ để tăng trưởng doanh thu & phát triển đội ngũ;
 • Nghiên cứu và xác định các cơ hội kinh doanh mới, bao gồm thị trường mới, lĩnh vực tăng trưởng, xu hướng, khách hàng, dịch vụ mới;
 • Quản lý bộ phận Quản trị bán hàng & Dịch vụ khách hàng để mang lại dịch vụ tốt nhất và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng;
 • Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và các bộ phận khác để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.
 • Hiểu mục tiêu của công ty và tiến hành nghiên cứu thị trường để đánh giá cơ hội, xác định đối tác tiềm năng, phát triển chiến lược giá cả và đàm phán hợp đồng
 • Duy trì và phát triển hệ thống bán hàng của công ty, dự báo doanh số bán ra, thời gian kết thúc bán hàng và dự báo doanh thu

REQUIREMENT

 • Build up sales plans & strategies including: sales quota, sales forecast results to deliver business goals;
 • Lead & grow sales team to hit sales targets & improve sales productivity;
 • Monitor & improve sales processes and new experiment to improve execution;
 • Plan & monitor internal sales team policies/ incentive structure, workflow & guideline for revenue growth & team development;
 • Research and identify new business opportunities, including new markets, growth areas, trends, customers, services;
 • Manage Sales Admin & Customer Service Part to deliver best service & secure customers’ satisfaction;
 • Work closely with BOD & other departments to accelerate business growth & achieve company business goals.
 • Understand company objectives, and conduct market research to evaluate opportunities, identify potential partners, develop pricing strategies, and negotiate contracts
 • Maintain and grow the company’s sales pipeline, forecast sales out, time sales to close, and forecast revenue

销售经理

工作职责:

 • 区域销售计划的制定与执行
 • 负责销售回款
 • 销售费用的控制
 • 负责市场开发
 • 客户关系的管理
 • 销售信息的管理
 • 销售团队的建设

Yêu Cầu Công Việc

REQUIREMENT:

 • From 5+ years of experience in B2C as a Sales Manager position; social commerce strongly preferred.
 • Possess extensive knowledge of sales principles and practices and the ability to coach others on them. A true passion to drive sales.
 • A true passion to drive sales and excellent leadership skills.
 • Strong analytical and quantitative skills; ability to use hard data and metrics to back up assumptions, recommendations, and drive actions
 • Proven ability to influence cross-functional teams. Strong leadership and team building skills.
 • Strengths in problem solving, issue-resolution, ability to work in a deadline-driven work environment, attention to detail, and ability to multitask
 • Understanding about the business situation, economics, customers’ demand, interest in labor/ recruitment market is a plus;

Proven track record in sales management & planning: sales quota, sales workforce & sales strategies

要求:

 • 拥有 行业销售管理5 年以上工作经验;
 • 拥有丰富的客户资源及客户关系
 • 具备较强的市场分析,营销,推广能力和良好的人际沟通,协调能力,分析和解决问题的能力
 • 拥有良好的销售管理和规划记录:销售配额、销售人员和销售策略;
 • 英语沟通良好,中文更佳。

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 35 - 40
 • Lương: Trên 30 Tr VND
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự