Giới thiệu về công ty

HQSOFT COMPANY LIMITED

Thông Tin Tuyển Dụng

Technology Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 03/06/2024
Ngành nghề Quản lý điều hành , CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng