Giới thiệu về công ty

Tổng Công ty Vận Tải Thủy

Thông Tin Tuyển Dụng

Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 17/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Xây dựng
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm