Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

Thông Tin Tuyển Dụng

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾNG TRUNG)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Trên 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 26/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch , Quản lý điều hành
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm