Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG

Thông Tin Tuyển Dụng

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/04/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch , Quản lý điều hành
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm