Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

Thông Tin Tuyển Dụng

Trợ Lý Hội Đồng Quản Trị

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 1.500 USD
Hết hạn nộp 07/03/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Hành chính / Thư ký , Tài chính / Đầu tư