Tìm việc dễ dàng...

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Trưởng Phòng Hiệu suất và Tối ưu hóa quy trình – Khối Quản lý tín dụng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 7 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  30/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Lập mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Phòng Quản trị hiệu suất & Tối ưu hóa quy trình chi tiết, rõ ràng, có thời hạn thực hiện cụ thể; xây dựng các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của Phòng Quản trị hiệu suất & Tối ưu hóa quy trình; có cơ chế giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động; và hoàn thành tốt kế hoạch của Phòng Quản trị hiệu suất & Tối ưu hóa quy trình đã xây dựng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc/Phó Giám đốc Khối QLTD và Giám đốc/Phó Giám Đốc Trung tâm HTTD & ĐT giao.
2. Triển khai nhanh chóng, tích cực, có hiệu quả, đúng thời hạn các chỉ đạo của Ban điều hành, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối QLTD và Giám đốc/Phó Giám Đốc Trung tâm HTTD & ĐT; Phân công nhân sự phù hợp để thực hiện theo chỉ đạo; Kiểm soát tốt kết quả thực hiện chỉ đạo trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.
3. Tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản lý hiệu suất (SLA) của các Trung tâm thuộc Khối Quản lý tín dụng nhằm phục vụ công tác đánh giá chất lượng công việc thực hiện trong các Trung tâm nghiệp vụ thuộc Khối.
4. Rà soát quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ của các Trung tâm nghiệp vụ thuộc Khối và liên quan đến Quy trình tín dụng nói chung, từ đó sớm phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế bất cập của quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ; kịp thời báo cáo Giám đốc Khối và đề xuất giải pháp xử lý.
5. Trực tiếp xây dựng/cải tiến quy trình tín dụng với mục tiêu đảm bảo các quy trình tinh gọn/không chồng chéo và giúp rút ngắn thời gian quá trình cấp tín dụng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của ngân hàng.
6. Tham gia xây dựng và quản lý các chính sách quản trị rủi ro tín dụng cao nhất của toàn hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn như: quy định cấp tín dụng, quy định cho vay, quy định bảo lãnh, quy định bảo đảm tiền vay, quy định về thẩm định và phê duyệt tín dụng.... định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh lại các chính sách này, đảm bảo phù hợp với chiến lược của SHB và các yêu cầu thực tiễn mới.
7. Tham gia xây dựng và cho ý kiến đánh giá, soát xét đối với các chính sách/quy định/quy trình liên quan đến khung chính sách rủi ro tín dụng, đảm bảo theo đúng khẩu vị rủi ro tín dụng và định hướng chiến lược của SHB.
8. Đào tạo, phổ biến, giải pháp thắc mắc liên quan các cơ chế, chính sách, quy định, quy trình do Khối QLTD là Đơn vị dự thảo ban hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng/ kinh tế/ luật/ thương mại.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chính sách tín dụng từ 3 năm trở lên; hoặc Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chính sách tín dụng 1 năm và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng từ 7 năm trở lên ở các vị trí Quan hệ khách hàng, Hỗ trợ tín dụng, Thẩm định tín dụng, Các dự án liên quan đến tín dụng. Đã có kinh nghiệm quản lý từ 03 năm trở lên.

- Khả năng tiếng Anh tốt, có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

- Sử dụng được các phần mềm văn phòng; sử dụng Excel tốt.

- Chứng chỉ về các nghiệp vụ ngân hàng

- Nắm vững tình hình và xu thế phát triển ngành tài chính ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực hiễn đang đặt ra thuộc phạm vi hoạch định CSTD

- Nắm rõ về hoạt động tín dụng tại các TCTD, các loại hình cấp tín dụng phổ biến và rủi ro hay xảy ra trong hoạt động tín dụng

- Có khả năng tư duy hệ thống, logic, định hướng giải pháp xử lý vấn đề

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự