Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm ngành Dầu khí 52

Filter Result

Địa điểm
 • 19
 • 10
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 20
 • 16
 • 13
 • 11
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Kỹ Sư Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Quảng Ngãi

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 24/11/2022
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Thiết Bị Chế Biến Dầu Khí/Thiết Bị Máy Hóa

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Quảng Ngãi

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 24/11/2022
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Kỹ Sư Vật Liệu Kim Loại, Chống Ăn Mòn

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Quảng Ngãi

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 24/11/2022
CT CP Tập Đoàn Thái Tuấn

Kỹ Sư Nhiệt Động Lực

CT CP Tập Đoàn Thái Tuấn

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 03/12/2022