Career Advices

"Thôi ngụy biện" - cách tư duy để vượt qua COVID

Covid 19 tiếp tục làm chúng ta khó khăn, rối loạn và không nghi ngờ gì - khiến tình trạng dư thừa nhân lực ngày càng nghiêm trọng, nhiều dự án bị cắt giảm ngân sách, đình chỉ hoặc hủy bỏ hoàn toàn. Trong tình huống này, chúng tôi có 2 lý do để tư vấn cho bạn: tư duy "thôi ngụy biện" sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn chưa từng có này, và hơn thế nữa.

  • Việc làm nổi bật

  • Việc làm VIP

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with