Career Advices

Cảnh báo mua bán sổ BHXH núp bóng ủy quyền

Không ít người lao động lợi dụng hình thức ủy quyền để mang sổ BHXH đi thế chấp, cầm cố, thậm chí “bán lúa non”

  • Việc làm nổi bật

  • Việc làm VIP

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with