Career Advices

Từ 1-7, chưa điều chỉnh lương công chức, viên chức, hưu

Từ 1-7-2020, trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu.

  • Việc làm nổi bật

  • Việc làm VIP

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with