Tìm việc dễ dàng...

'Nhân viên không bỏ việc, nhân viên bỏ ông chủ', đúng hay sai?

"Nhân viên không bỏ việc, nhân viên bỏ ông chủ" - một câu nghe khá quen tai. Nhưng lý do đó đã đủ chưa? Đằng sau quyết định của một người có thể còn nhiều điều hơn thế.