Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

105413 - Staff of Regional Strategy & Administration Dept - Trading

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 09/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm