Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

92809 - Kỹ sư sản xuất - ngành Sản xuất

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 12,000,000 - 17,000,000 VND
Hết hạn nộp 24/04/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất

Địa điểm