Giới thiệu về công ty

Srithai Viet Nam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Bảo trì khuôn

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 05/03/2024
Ngành nghề Bảo trì / Sửa chữa , Sản xuất / Vận hành sản xuất