Giới thiệu về công ty

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Thông Tin Tuyển Dụng

Cán Bộ Điều Phối Dự Án / Đề Tài

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 16/06/2024
Ngành nghề Quản lý điều hành , Môi trường
Kinh nghiệm Trên 5 Năm