Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên gia Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ (TA071)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 24/06/2024
Ngành nghề Luật / Pháp lý , Ngân hàng , Quản lý chất lượng (QA/QC)

Địa điểm