Giới thiệu về công ty

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NGA

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Quản trị hệ thống phần mềm & cơ sở dữ dữ liệu

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 26/04/2024
Ngành nghề Bưu chính viễn thông , CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm Trên 3 Năm