Tìm việc dễ dàng...

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Digital Marketing Campaign Specialist - Hanoi - TA050

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Ngày cập nhật

  04/06/2024

 • Ngành nghề

  Ngân hàng

 • Hình thức

  Nhân viên chính thức

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 4 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

VPBank is seeking a Digital Campaigns Specialist with foundational knowledge in content marketing. The ideal candidate should have expertise in social media, agency experience, website management, and campaign management using Martech tools. Basic knowledge of marketing automation is also required. Experience in banking and financial services is mandatory.

 • Social Media Management: Develop and execute social media strategies to ensure consistent and impactful brand presence across all relevant platforms.
 • Agency Collaboration: Work with creative agencies to ensure the execution of high-quality content and campaigns that align with VPBank's brand and objectives.
 • Website Management: Oversee content updates and collaborate with the IT department to enhance the user experience on the website.
 • Campaign Management: Plan and manage marketing campaigns using Martech tools to drive brand awareness and product consideration.
 • SEO Implementation: Implement basic SEO strategies to improve search engine visibility and rankings. Conduct keyword research and optimize website content to drive valuable traffic.
 • Marketing Automation: Utilize marketing automation tools to streamline and optimize marketing efforts.
 • Cross-Functional Collaboration: Work closely with stakeholders in product marketing and business to ensure alignment of marketing campaigns, product messaging, and overall business objectives.
 • Data-Driven Analysis: Monitor and analyze the performance of social media, website, and marketing campaigns, providing data-driven recommendations to optimize strategies and enhance outcomes.

Yêu Cầu Công Việc

Requirements:

 • Education: Bachelor's degree in Marketing, Communications, Information Technology, or a related field.
 • Experience: 5-7 years of professional experience specializing in social media, agency collaboration, website management, and campaign management using Martech tools. Experience in banking and financial services is mandatory.
 • Technical Proficiency: Basic knowledge of SEO tools, Google Analytics, and marketing automation systems.
 • Communication Skills: Strong written and verbal communication skills, including the ability to create persuasive content and presentations.
 • Collaborative Mindset: Ability to build and maintain effective working relationships across teams.
 • Innovative Approach: Creative, tech-savvy, and up-to-date with emerging trends in social media and digital marketing.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự