Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 10 Năm

 • Cấp bậc

  Phó Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  11/08/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1.Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý công tác hành chính- quản trị toàn hệ thống.

2. Thực hiên quản lý, tổ chức triển khai các mảng nghiệp vụ thuộc mảng Hành chính – quản trị trên toan hệ thống;

3. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các đề án, quy trình, quy chế, các chính sách thuộc lĩnh vực nghiệp vụ đảm nhiệm để thực hiện trong phạm vi toàn hệ thống trên cơ sở chủ trương, yêu cầu của Ban lãnh đạo SHB.

4. Thực hiện đánh giá và quản lý nhân sự theo phân công, ủy quyền của cấp trên và quy định của SHB.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đào tạo: Đại học trở lên

Kinh nghiệm: 10 năm trở lên

Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu từ 05 năm tại lĩnh vực tương đương

Kỹ năng mềm:

- Khả năng lãnh đạo: Thiết lập mục tiêu rõ ràng cho nhóm/tổ chức và đảm bảo mọi người trong nhóm/tổ chức đều hiểu mục tiêu

- Tư duy chiến lược: Am hiểu chiến lược của Ngân hàng và khả năng liên kết công việc của bản thân với các mục tiêu chiến lược của cả Ngân hàng

- Quản lý quá trình thực hiện: Trao quyền cho nhân viên để nhân viên tự quản lý trách nhiệm của họ:

- Kỹ năng quản lý, đào tạo, phát triển con người: Xây dựng chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu của nhân viên cũng như phát triển các kỹ năng và sự tự tin của họ.

- Kỹ năng giao tiếp truyền đạt: Tự tin khi trình bày các vấn đề phức tạp, có khả năng dự đoán được phản ứng của người khác

- Kỹ năng thuyết phục: Có khả năng tác động và thuyết phục người khác

- Kỹ năng đàm phán: Chọn lọc các điểm phù hợp và đạt được các giải pháp đồng thuận giữa các bên liên quan

- Tính chủ động: Có những điều chỉnh về phương pháp, qui trình trong công việc hiện tại và chấp nhận trách nhiệm đối với các vấn đề phức tạp để nâng cao chất lượng công việc của bản thân

- Tinh thần đam mê nghiên cứu học hỏi: Mở rộng và tiếp thu kiến thức mới:

- Sáng tạo và liên tục cải tiến: Đề xuất những phương pháp mới

- Xây dựng các mối quan hệ phục vụ công việc: Nắm bắt cơ bản về vấn đề được đưa ra và giữ cái nhìn khách quan để duy trì các mối quan hệ:

- Hướng tới kết quả: Thực hiện các bước chủ chốt trong công việc để đạt được kết quả cao nhất:

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch: Thiết lập sự ưu tiên:

- Khả năng đánh giá và ra quyết định: Làm chủ được việc ra quyết định vội vã không dựa trên hoặc dựa trên rất ít chứng cứ, dành thời gian để thu thập các thông tin cần thiết trước khi ra quyết định

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự