Giới thiệu về công ty

HENGFENG(HONG KONG)CO.LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Hành chính nhân sự - Tiếng Trung

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự