Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  03/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 • Work closely with the Product, BA / PO, UX/UI and Back End teams to design, build and extend consumer and/or partner facing new products, platforms and features.
 • Monitor the performance of the live apps and continuously improve them on both code and experience level.
 • Raise the bar by reviewing each other's code, share knowledge, tips and tricks, and generally help out - within and across teams. This may include pair programming.
 • Evaluate new mobile methodologies and technologies.
 • Deeply concerned with product and code quality

Your skills and experiences

 • Extensive Android app experience (3+ YOE), with deep knowledge of the Android core framework and Kotlin/ Java language.
 • Extensive knowledge of core Computer Science concepts, including Object-Oriented programming, multi-threading
 • Proficient with design pattern: MVC, MVP, MVVM
 • Proficient with Android modern Architecture: MVVM, LiveData, Coroutines + Flow, Room, Dagger/ Hilt, Clean Architecture, modularization, etc.
 • Producing responsive, beautiful UIs, as well as different screen size and various android version classes compatibility
 • Experience in memory & performance solving
 • Experience using source control and bug tracking software such as Git, Github/ Gitlab and Jira/ Redmine.
 • Experience with using Figma
 • Leveraging industry best practices for quality code, including unit tests, automated UI tests, API stubs/mocks, etc.
 • Understanding API interactions from end-to-end, particularly with RESTful APIs.
 • Deep understanding with general principles: SOLID, YAGNI, etc.
 • Experience with 3rd party libraries integration, such as: Firebase, GA, Facebook, AppFlyers, etc.
 • Evaluate new mobile methodologies and technologies.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor in IT Fields or relevant
 • Is mature, thoughtful, with the ability to operate in a collaborative, team - oriented culture.
 • Is a builder and self-starter.
 • Good logical thinking and critical thinking.

Why you'll love working here

 • 100% salary in probation
 • 13th month salary, year-end bonus from 2-6 months salary base
 • Competitive salary, commensurate with ability
 • Working environment with deep specialization
 • Evaluation for annual salary increase
 • Bonus and welfare regime
 • Regular internal training in professional knowledge and soft skills.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự