Giới thiệu về công ty

LucaTao Consulting Company Limited

Thông Tin Tuyển Dụng

Junior Accountant

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 19/06/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán