Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  25 Tr - 60 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  3 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  29/05/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 1. Thực hiện và điều hành hoạt động của phòng kế toán:
  • Điều hành nhân viên trong phòng thực hiện các báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ đúng hạn.
  • Quyết toán thuế định kỳ theo quy định.
 2. Nhiệm vụ Tài Chính:
  • Khái toán dự án, Nguồn tiền - dòng tiền, biết chạy F/S dự án.
  • Kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền, vay ngân hàng, huy động vốn, Sử dụng vốn, Kiểm soát vốn,Tối đa hóa lợi nhuận.
  • Bảo đảm khả năng thanh toán.
  • Tham mưu về khía cạnh tài chính cho TGĐ về mọi quyết định về chỉ tiêu, đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý của Công ty.
 3. Kiểm soát mọi doanh thu, chi phí, xử lý thu hồi công nợ xấu của Công ty.(là điểm ưu tiên).
 4. Biết xử lý sổ sách về dòng tiền đền bù của các dự án, xử lý vào sổ đền bù 2 giá (là điểm ưu tiên).
 5. Biết và có kinh nghiệm xử lý dòng tiền, vốn điều lệ, nguồn tiền đền bù các dự án của công ty (là điểm ưu tiên).
 6. Tham gia vận hành hệ thống kiểm soát hệ thống tài chính kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ.
 7. Tham gia hoạch định chiến lược Công ty, chiến lược tài chính, chiến lược thuế ...v.v
 8. Bảo đảm tính toàn vẹn và chất lượng của các báo cáo có liên quan đến tài chính kế toán, thuế..
 9. Kiểm soát việc thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch ngân sách cùng các Giám đốc chức năng khác trong tiến trình thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty.
 10. Báo cáo và thuyết minh kết quả hoạt động kinh doanh tới TGĐ, chủ đầu tư khi có yêu cầu.
 11. Làm việc với đối tác, ngân hàng trong những vấn đề liên quan đến vay vốn của Công ty.
 12. Trách nhiệm:
 • Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo chế độ, qui định pháp luật.
 • Đảm bảo minh bạch trong báo cáo tài chính, trách nhiệm của kiểm toán trong chính sách điều hành của Công ty.
 • Thực hiện chức năng kiểm soát tài chính.
 • Đảm bảo chất lượng ghi chép thông tin tài chính.
 • Đảm bảo chất lượng báo cáo kế toán.
 • Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
 • Chịu trách nhiệm trước TGĐ về hiệu quả và kết quả công việc của phòng TCKT cũng như hiệu quả công việc trong phạm vi nhiệm vụ, chức năng của mình.
 • Đảm bảo vốn đầy đủ cho hoạt động của Công ty.
 • Nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn phải được xác định cụ thể và nguồn cho nhu cầu này phải có kế hoạch và trình thông qua Ban Tổng giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính kế toán
 2. Ưu tiên có chứng chỉ ACCA và CFA
 3. Ít nhất 03 đến 06  năm làm việc trong lĩnh vực tài chính cho công ty Bất Động Sản.
 4. Có khả năng quản lý điều hành (khả năng quản trị công việc và con người).
 5.  Am hiểu hệ thống thuế đối với Doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, thị trường tài chính (Việt nam và quốc tế).
 6. Chịu được áp lực trong công việc.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Thời gian thử việc: 02 Tháng
 • Độ tuổi: 28 - 45
 • Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến Trưa thứ Bảy
 • Lương: 25 Tr - 60 Tr VND
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự