Giới thiệu về công ty

Tập Đoàn Lộc Trời

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên bán hàng vật tư Nông nghiệp - Vùng Bắc Sông Hậu

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/05/2024
Ngành nghề Nông nghiệp