Giới thiệu về công ty

SABECO - Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Kế toán Thuế - Doanh thu - KQKD

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 11/08/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm 2 - 10 Năm