Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SORBITOL PHÁP-VIỆT

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 09/06/2024
Ngành nghề Môi trường , Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 2 Năm