Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI Y TẾ

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Ngày cập nhật: 03/05/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 1. Mục Tiêu công việc
 • Trưởng phòng Đầu tư và Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động, tài
 • chính, đầu tư hàng năm. Theo dõi và phân tích tình hình kinh doanh, tình hình tài chính
 • của hệ thống các Bệnh viện công ty đầu tư. Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan về các
 • vấn đề có liên quan đến công tác đầu tư, tài chính để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án
 • đang triển khai cũng như các vấn đề liên quan đến công tác tài chính tại các bệnh viện.

2. Những Nhiệm Vụ Chính

• Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Khối Y tế hay người được phân công phụ trách để thực hiện các công việc

theo yêu cầu.

• Tham mưu cho Giám đốc Khối Y tế trong công tác lập kế hoạch hoạt động, tài chính, đầu tư ngắn hạn và

dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của các Bệnh viện.

• Xây dựng quy chế, quy định và quy trình các hoạt động liên quan đến công tác quản lý tài chính, chế độ kế

toán tại các Bệnh viện thuộc Tập đoàn. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị trực

thuộc trong hoạt động thu chi tài chính.

• Theo dõi, phân tích tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động của các Bệnh viện Công ty đầu tư

và thông tin ngành nhằm tham mưu Hội đồng Đầu tư, Tổng Giám đốc trong việc quyết định các chiến lược

kinh doanh, đầu tư phù hợp.

• Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong và ngoài nước nhằm tạo cơ hội liên kết kinh

doanh và xúc tiến đầu tư vào hệ thống Bệnh viện trực thuộc Khối Y tế cũng như phát triển các dự án mới

trong lãnh vực y tế.

• Tham gia phỏng vấn tuyển dụng nhân sự thuộc phòng Đầu tư – Tài chính và một số vị trí quan trọng liên

quan đến công tác tài chính tại các bệnh viện.

• Lập bảng báo cáo tài chính, đầu tư định kỳ tháng/quý/năm của các Bệnh viện theo qui định của Khối Y tế

và của Tập đoàn.

Yêu Cầu Công Việc

NHỮNG TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH CHÍNH
• Mang lại hiệu quả cao trong hoạt động tài chính của các Bệnh viện thuộc hệ thống Tập đoàn.
• Triển khai được các giải pháp tài chính, đầu tư nhằm tối ưu hóa dòng tiền và được chứng minh bằng hiệu
quả mang lại qua các con số thực tế sau kiểm toán.
• Đảm bảo được sự tuân thủ các qui định/ qui trình về quản lý tài chính và đầu tư của các Bệnh viện thuộc
hệ thống Tập đoàn.

NHỮNG MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC CHÍNH (Nội bộ và bên ngoài)
• Lãnh đạo các bộ phận chức năng tại các Bệnh viện
• Các đơn vị Ngân hàng/ Quỹ đầu tư cũng như các đối tác tiềm năng
• Các đơn vị/ nhà thầu cung cấp dịch vụ cho các Bệnh viện

Thông tin khác

 • Độ tuổi: 35 - 50
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

www.danhkhoi.com.vnQui mô công ty: 1000-1500
Danh Khôi  là trái ngọt sau 11 năm mà tiền thân là Danh Khôi được thành lập ngày 28-02-2006 nỗ lực đạt được. Từ năm 2006, Danh Khôi hoạt động hơn 11...Chi tiết
Job tags / Kỹ năng: Director

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI Y TẾ

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Thông Tin Tuyển Dụng

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI Y TẾ

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with