Giới thiệu về công ty

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế Bamboo

Thông Tin Tuyển Dụng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRUNG HỌC

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 18,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 03/06/2024
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm