Giới thiệu về công ty

Trường Đại học Phú Xuân

Thông Tin Tuyển Dụng

PXU-Giảng viên ngành Kế toán-Kiểm toán

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 20,000,000 - 50,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/06/2024
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo