Giới thiệu về công ty

Masan Consumer Holdings

Thông Tin Tuyển Dụng

R&D Packaging Supervisor / Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Hóa học