Giới thiệu về công ty

VU TIEN TECHNOLOGY SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Admin

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 19/04/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dịch vụ khách hàng , Hành chính / Thư ký