Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH AOBA Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Thư ký Giám đốc cho công ty lớn của Nhật

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 09/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm