Giới thiệu về công ty

BVBank - Ngân hàng Bản Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng Phòng Giao dịch

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 07/06/2024
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

Lâm Đồng

Bình Định