Tìm việc dễ dàng...

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

Trưởng phòng Quản trị rủi ro (Công ty chứng khoán)

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Ngày cập nhật

  15/05/2024

 • Ngành nghề

  Chứng khoán

 • Hình thức

  Nhân viên chính thức

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  13/06/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Chức năng, nhiệm vụ về nghiệp vụ:
1.1. Phụ trách công tác Quản trị rủi ro, bao gồm:
- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các chính sách, mô hình định lượng rủi ro
- Xây dựng kịch bản hành động phòng ngừa rủi ro
- Theo dõi, cảnh báo rủi ro
- Xử lý rủi ro
- Công tác thẩm định, đánh giá độc lập
1.2. Quản trị tham số nghiệp vụ hệ thống Core, phụ trách công tác số hóa các chỉ tiêu rủi ro trên hệ thống phần mềm của Công ty
1.3. Phụ trách Công tác phòng chống rửa tiền
2. Chức năng, nhiệm vụ về quản lý:
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, chính sách và kế hoạch triển khai hoạt động quản trị rủi ro của Phòng Quản trị rủi ro
- Trực tiếp điều hành, quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Phòng Quản trị rủi ro
- Giám sát đối với hoạt động cho vay ký quỹ nhằm xử lý kịp thời & đúng quy định đối với các trường hợp có tỷ lệ nợ phải xử lý theo quy định
- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, cập nhật các văn bản của Khối bao gồm: quy trình, quy chế, quy định nghiệp vụ, chính sách về nhận diện, đo lường, đánh giá và quản trị rủi ro hoạt động của Công ty. Đảm bảo các văn bản tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Quản lý nhân sự thuộc phòng, đảm bảo nhân viên trong phòng hoàn thành tốt công việc được giao, tuân thủ quy chế, quy định, quy trình và các hệ thống quản trị khác của Công ty.
- Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên; bố trí, phân công, quản lý thực hiện công việc, tạo động lực và gắn kết nhân viên.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp quản lý;
- Quản lý việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Phòng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn (Educational background): Đại học trở lên
2. Chuyên ngành (Major): Kiểm toán/Kế toán/Quản trị/Kinh tế/Tài chính/Luật
3. Chứng chỉ (Certification):
- Chứng chỉ chuyên môn: Những vấn đề cơ bản về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán, Pháp luật về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán (bắt buộc);
- Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán và do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp (không bắt buộc);
- Chứng chỉ CFA, CPA, ACCA (không bắt buộc).
4. Kinh nghiệm (Experience):
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên cùng vị trí tương đương tại Công ty Chứng khoán, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính (bắt buộc);
- Có kinh nghiệm tham gia các dự án số hóa các nghiệp vụ kinh doanh, mô hình và chỉ tiêu quản trị rủi ro của tổ chức tài chính (ưu tiên).
5. Kiến thức (Knowledge):
- Hiểu biết và có kiến thức về tổ chức hoạt động, các nghiệp vụ kinh doanh và quy chuẩn của công ty chứng khoán;
- Hiểu biết chuyên sâu về về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, tình hình kinh tế xã hội và chính sách pháp luật;
- Hiểu biết về phương pháp xây dựng KRIs và khung quản trị rủi ro của Công ty.
6. Kỹ năng/Khả năng (Skills/ Abilities):
- Kỹ năng hệ thống, tổ chức quản lý và phân tích dữ liệu;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, có khả năng đọc hiểu Báo cáo tài chính.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống.
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
- Kiên trì và cẩn trọng trong công việc.
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
7. Thái độ (Attitude):
- Trung thực, tin cậy
- Có trách nhiệm, tận tâm, kiên trì, cẩn trọng trong công việc

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự