Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

Thông Tin Tuyển Dụng

TRƯỞNG PHÒNG RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 11/08/2024
Ngành nghề Luật / Pháp lý , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm Trên 7 Năm