Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Ngày cập nhật: 12/09/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

I, Kiểm soát hoạt động của các công ty thành viên:

 • Tổng hợp, phân tích và đánh giá báo cáo tài chính các Công ty thành viên trên tất cả các hoạt động.
 • Thực hiện kiểm soát định kỳ tại các công ty con/ công ty liên kết.
 • Hàng tháng, Ban KSNB trích đoạn các vấn đề phát hiện tại các đơn vị trong hệ thống gởi cho GĐ. chức năng các phòng\ban Công ty để kịp thời hỗ trợ các đơn vị khắc phục. (Đối với các vấn đề quan trọng sẽ tiến hành họp với GĐ chức năng Công ty để đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp).

II, Kiểm soát hoạt động của các phòng ban Công ty:

 • Tổng hợp, phân tích và đánh giá các vấn đề phát sinh tại các phòng\ban hàng tháng theo các phòng ban chức năng.
 • Thực hiện kiểm soát, kiểm toán định kỳ hoạt động tuân thủ tại các phòng\ban.
 • Kiểm soát hiệu quả sử dụng ngân sách trên từng hạng mục cần phải chi của các phòng\ban.
 • Kiểm soát việc phân quyền.
 • Kiểm soát bảng công và chi lương năng suất NVKD hàng tháng.
 • Kiểm soát sự vụ phát sinh (theo chỉ đạo của TGĐ).

III, Quản trị rủi ro toàn hệ thống:

 • Tổng hợp, phân tích và đánh giá các môi trường bên ngoài (PESTEL và Porter's Five Forces) tác động đến hoạt động của Công ty và Tập đoàn. (Nội dung sẽ được gởi đến tất cả các lãnh đạo DXG và các Công ty thành viên).
 • Tổng hợp, phân tích và đánh giá các môi trường bên trong (tuân thủ HT quy phạm nội bộ; năng lực quản trị, quản lý; Ý thức và sự phối kết hợp; tuân thủ văn hóa,...) tác động đến hoạt động của Công ty và Tập đoàn. (Nội dung sẽ được gởi đến tất cả các lãnh đạo Công ty và các Công ty thành viên).

IV, Tập huấn việc tuân thủ và hướng dẫn cải tiến quy chế, quy trình; theo dõi và cập nhật bộ tài liệu nguồn để truy cập:

 • Theo dõi, tập huấn và tư vấn cải tiến quy chế, quy định và quy trình các công ty thành viên
 • Tư vấn điều chỉnh quy trình và tập huấn việc tuân thủ các quy chế, quy trình tại các phòng\ban Công ty.

V, Xây dựng hoàn thiện hệ thống quy trình quy chế Công ty:

 • Phối hợp các phòng ban phân tích nhu cầu, hướng dẫn xây dựng quy trình, quy chế.
 • Tổ chức đánh giá, xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch cải tiến.

VI, Thực hiện các công việc quản trị nội nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn/chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính – kế toán, Kiểm toán.
 • Có chuyên môn sâu về tài chính, kế toán và hệ thống.
 • Ít nhất là 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Tập đoàn lớn, ưu tiên các Tập đoàn tổ chức theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con.

Năng lực / kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng lãnh đạo, điều hành tốt.
 • Kỹ năng về đàm phán, thuyết phục và trình bày.
 • Kỹ năng đọc số liệu và xử lý số liệu.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 35 - 55
 • Giới tính: Nam
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with