Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

102528 - Sales Executive - Manufacturing

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 19,200,000 - 24,000,000 VND
Hết hạn nộp 22/04/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Sản xuất / Vận hành sản xuất

Địa điểm