Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

103070 - Production Planning Staff - Manufacturing / Nhân viên Kế hoạch sản xuất - ngành Sản xuất

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 13,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 06/05/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm

Bắc Ninh