Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

106110 - QA Manager - Pharmaceuticals

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 40,000,000 - 45,000,000 VND
Hết hạn nộp 02/07/2024
Ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm

Đồng Nai