Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

107865 - Phó phòng Quản lý chất lượng - ngành Sản xuất

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 16,000,000 - 18,000,000 VND
Hết hạn nộp 18/08/2024
Ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm