Giới thiệu về công ty

Indovina Bank Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

CAD Officer - Credit Administration Department, H.O

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 24/06/2024
Ngành nghề Ngân hàng
Kinh nghiệm Trên 3 Năm