Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai_Phú Yên

Thông Tin Tuyển Dụng

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT (CÔNG TÁC PHÚ YÊN)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/04/2024
Ngành nghề Xây dựng , Luật / Pháp lý , Quản lý điều hành
Kinh nghiệm 5 - 10 Năm