Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 03/06/2024
Ngành nghề Bất động sản