Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH SX & TM BÁCH VIỆT

Chuyên viên Pháp lý Cao cấp (Senior Legal Counsel)

CÔNG TY TNHH SX & TM BÁCH VIỆT
Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Ngày cập nhật

  22/05/2024

 • Ngành nghề

  Luật / Pháp lý

 • Hình thức

  Nhân viên chính thức

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  14/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

A. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các công việc liên quan đến pháp lý cho hoạt động kinh doanh của Công ty/Nhóm Công ty theo quy định/chính sách của Công ty/Nhóm Công ty và pháp luật hiện hành

B. NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC:

1. Pháp lý đầu tư và doanh nghiệp

- Thực hiện các công việc liên quan đến xin cấp mới, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các loại giấy phép; soạn thảo, rà soát Điều lệ của Công ty và các đơn vị thành viên/liên kết/có liên quan (gọi chung là “Nhóm Công ty”) theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tư vấn, thẩm định, rà soát pháp lý hồ sơ, tài liệu, hợp đồng trong hoạt động đầu tư, mua bán-sáp nhập (M&A) của Công ty, hoặc Nhóm Công ty; và đánh giá hồ sơ pháp lý dự án trước khi đầu tư.

- Thực hiện, soát xét các loại thỏa thuận, hợp đồng về chuyển nhượng vốn/cổ phần, các hợp đồng về đầu tư, các hợp đồng thương mại, dân sự khác của công ty.

- Rà soát bộ hồ sơ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên/bất thường; Tư vấn, sọan thảo, rà soát các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của Nhóm Công ty trước khi ban hành.

- Kiểm soát việc cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu cho các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại các Công ty yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của Nhóm Công ty trong các giao dịch thông qua việc soạn thảo, xem xét thỏa thuận/hợp đồng và đóng góp ý kiến pháp lý trong quá trình đàm phán thỏa thuận/hợp đồng;

- Đảm bảo tư vấn và thực hiện công việc pháp lý liên quan đến các dự án hợp tác và đầu tư của Nhóm Công ty

- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý.

- Là đầu mối làm việc với các đơn vị cung dịch vụ pháp lý cho Công ty/Nhóm Công ty.

2. Pháp lý hợp đồng và tuân thủ

- Tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch; Kiểm tra, rà soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty/Nhóm Công ty ban hành, ký kết.

- Tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng ban khác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các giao dịch/hợp đồng … nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Hỗ trợ pháp lý cho các Phòng/Ban trong Công ty/Nhóm Công ty trong việc xây dựng hoặc kiểm tra, tư vấn pháp lý đối với nội quy, quy chế và các quy định nội bộ trong công tác quản trị, điều hành, vận hành chung và hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính trước khi ban hành.

- Tư vấn, rà soát việc tuân thủ pháp luật các hoạt động kinh doanh, văn bản của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

3. Tố tụng và giải quyết tranh chấp

- Tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp/khiếu nại tố cáo/kiện tụng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của Công ty.

- Đề xuất và/hoặc phối hợp cùng đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý để giải quyết các tranh chấp/khiếu nại tố cáo/kiện tụng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

-          Đại học chuyên ngành luật (ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư).

-          Nắm vững hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt pháp lý đầu tư, doanh nghiệp, pháp lý hợp đồng và tuân thủ.

-          Ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật hoặc làm pháp lý tại các doanh nghiệp (ưu tiên làm việc tại các công ty về kinh doanh bất động sản, đầu tư, thương mại).

-          Có kỹ năng phân tích, đàm phán và giải quyết vấn đề.

-          Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản tốt.

-          Có khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành luật.

-          Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powerpoint, outlook.

-          Độc lập, tinh thần chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự